שגרירויות זרות

אנו מייצגים מספר שגרירויות של מדינות זרות בישראל, ביניהן שגרירות שבדיה, אירלנד, פינלנד וסלובניה. ייצוג שגרירויות הוא תחום פעילות ייחודי ביותר במסגרתו אנו מטפלים במגוון נושאים הרלוונטיים לפעילות השגרירים בישראל.