top of page

מיזוגים ורכישות

משרדנו בעל ניסיון עשיר בתחום המיזוגים והרכישות של חברות פרטיות וציבוריות בישראל ובחו"ל. 

בשנת 2020 נבחר משרדנו לאחד מהמשרדים הבולטים בישראל בקטגורית מיזוגים ורכישות של דירוג עורכי הדין הנחשב Duns-100, זאת בזכות היקף העסקאות שביצע המשרד והמלצות אישיות של לקוחותינו.

 

אנו מעניקים ייעוץ לרוכשים ולקונים, במגוון סוגי עסקאות מיזוג ורכישה, כגון: רכישת נכסים, רכישת פעילות, מיזוג סטטוטורי, מיזוג מזומן, רכישות ממונפות ועוד.

יכולותינו להוציא לפועל עסקאות תוך טיפול בכל אחד מפרטי העסקה באופן מדוקדק ויסודי, מחד, וראיית התמונה הכוללת מאידך, קנו למשרדנו שם של "Deal Maker" הן בקרב הקהילה העסקית, והן בקרב עורכי הדין הפועלים בתחום המיזוגים והרכישות.

עסקאות אחרונות

ייצוג חברת אלטשולר שחם ברכישת דבוקת השליטה באלטשולר שחם בנפיטס (לשעבר מיטב דש בנפיטס).

ייצוג חברת השקעות DBSI בעסקת השקעה בחברה הציבורית כפרית תעשיות.

ייצוג חברת שירז-דש בעסקה למכירת אחזקותיה בבית ההשקעות אלטשולר שחם.

bottom of page