top of page

נדל"ן

אנו מייצגים מוכרים וקונים (ובכללם יזמים וקבלנים) בעסקאות נדל"ן מורכבות בישראל. 

למשרדנו ניסיון עשיר בליווי פרויקטים שונים בתחום הנדל"ן ביניהם, ייזום השבחה ופיתוח, התחדשות עירונית, מימון עסקאות נדל"ן. 

בכלל העסקאות בהם אנו מייצגים, ובפרט בעסקאות בתחום הנדל"ן אנו פועלים תחת עיקרון בסיסי ומתוך מטרה להביא לסגירת העסקה. 

הצלחתנו לפעול תחת עיקרון זה קנתה למשרדנו מוניטין רב כמי שמסוגל לייצר פתרונות יצירתיים המפשטים את העסקה באופן המאפשר את הוצאתה לפועל תוך זמן קצר, וכל זאת מבלי לוותר על העקרונות וגבולות הגזרה שהוכתבו על ידי הלקוח ותוך שמירה מלאה על האינטרסים שלו.

עסקאות אחרונות

ייצוג יזם בהקמת פרויקט מגורים ברחוב איתמר בן אב"י, ת"א. ליווי עסקת הייסוד עם בעלי הקרקע, הליכי הרישוי, מכירת הדירות לקונים ורישום הבית המשותף

ייצוג יזם בהקמת פרויקט מגורים ברחוב בן יהודה, ת"א. ליווי עסקת הייסוד עם בעלי הקרקע, הליכי הרישוי, מכירת הדירות לקונים ורישום הבית המשותף. 

ייצוג יזם בהקמת מרכז מסחרי בכפר גנים, פ"ת, ובהתקשרויות בהסכמי שכירות עם שוכרים שונים לאכלוסו.

bottom of page